Jakie sprawy można załatwić u notariusza

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, który wymaga wieloletniej nauki i zdawania skomplikowanych egzaminów. Notariusz łódź piotrkowska to zawód zaufania publicznego, w swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym i moralnym. Jest urzędnikiem, który sporządza dokumenty określane mianem aktów notarialnych.

Jest sporo spraw, w których obecność notariusza jest niezbędna. Kancelaria notarialna łódź może zająć się sporządzeniem testamentu. Testament notarialny ułatwia przekazanie majątku spadkobiercom. Przydaje się szczególnie w spornych sytuacjach, gdzie dochodzi do podziału ogromnego majątku a testator woli podzielić go przeciwnie niż wynika to z prawa dziedziczenia. Notariusz łódź bałuty sporządzoraz umowy przedmałżeńskie, czyli intercyzy. Rozdzielność materialna, która jest konsekwencją podpisania intercyzy znacznie upraszcza podział majątku po ewentualnym rozwodzie. Dzięki niej przy tym małżonkowie nie odpowiadają odrębnym majątkiem za swoje wzajemne zadłużenie. Odmiennie, niż w wypadku testamentu, nie ma sposobów sporządzenia intercyzy samodzielnie. Jedynie dokumenty, które przygotowują notariusze w łodzi mają charakter aktu prawnego i są honorowane w sądzie i innych instytucjach publicznych. Jeszcze kilka lat temu w powszechnej świadomości podpisywanie intercyzy uznawane było za brak zaufania małżeńskiego. Ludzie, którzy obracają bardzo dużym majątkiem decydują się na nią nie dlatego, że boją się jego utraty w wyniku rozwodu, ale dlatego, ażeby móc go chronić w razie niepowodzenia w interesach. Jeśli jeden ze współmałżonków ogłasza upadłość konsumencką, majątek drugiego nie wchodzi w skład masy upadłościowej, czyli nie przepada. Notariusz łódź widzew każdorazowo doradzi swoim klientom, jakie zapisy zawrzeć w intercyzie, by zabezpieczyć dorobek własnego życia. Pomoże też zmodyfikować zapisy tej umowy a także ją unieważnić, jeśli będzie to korzystne dla stron. Usługi notarialne w Polsce są płatne. Koszty ponoszone u notariusza regulowane są przez rozporządzenie dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Więcej informacji: notariusz łódź widzew.