Legalny pobyt cudzoziemca – jakie formalności trzeba dopełnić?

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz dokumentów. Jednakże wielu cudzoziemców nie orientuje się w przepisach obowiązujących na terenie Polski, dlatego też ma trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na szczęście na rynku działają firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Do ich obowiązków powinno się zatem uzyskiwanie pozwoleń na legalny pobyt oraz pracę dla cudzoziemców.
Legalny pobyt na terenie Polski – co warto wiedzieć na ten temat?
Jednym z najważniejszych dokumentów, które dotyczą cudzoziemców, jest karta pobytu. Jest to dokument, który wydawany jest cudzoziemcom, wyłącznie jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt stały, jak również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Przewidziano również wyjątki ze względów humanitarnych, jak także ochrony międzynarodowej. W związku z tym istnieje kilka okoliczności, które zezwalają na wydanie karty pobytu. Trzeba podkreślić, że karta pobytu stanowi dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, jak również dokument podróżny, który uprawnia do przekraczania granicy bez wizy. Dzięki posiadaniu tego dokumentu cudzoziemiec może poruszać się po krajach należących do strefy Schengen. Trzeba zaznaczyć, że pozyskanie zezwolenia na legalny czasowy pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca musi być w odpowiedni sposób udokumentowane. Jeśli cudzoziemiec podjął pracę na terenie Polski, to wtedy do dokumentacji załączana jest umowa z pracodawcą. Z usługi, jaką oferują firmy zajmujące się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają również firmy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że używanie z specjalistycznych usług wiąże się z szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich formalności niezbędnych do legalizacji pobytu a także pracy cudzoziemca na terenie Polski. W ten sposób unikniemy wizyt w urzędach oraz załatwiania mnóstwa formalności. Warto również zaznaczyć, że legalny pobyt w polsce jest konieczny, by zyskać prawo do podjęcia pracy na terenie Polski. Jak się więc okazuje, formalności, które powinno się dopełnić w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, jest wiele. Na szczęście działają firmy, które w szybki oraz sprawny sposób załatwiają wszystkie formalności powiązane z legalnym pobytem cudzoziemców.

Zobacz: legalny pobyt w Polsce.