Szkolenia dla wychowawców przedszkoli

Praca nauczycieli to nie tylko i wyłącznie czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma wiele administracyjnych obowiązków. Należy do nich przygotowywanie autorskich skryptów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi też rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. W zgodzie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź podczas prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie nauki może być dość trudne, szczególnie o ile jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli online często obejmują też tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, w szczególności zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą partycypować również dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, np. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą też z tego, jak przygotować Statut szkoły. To bardzo ważny dokument i każda szkoła musi go mieć. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna albo rada szkoły, jeśli takowa została powołana. Każda zmiana w statucie także wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. W pewnych przypadkach jakaś część szkoły jest likwidowana lub dwie placówki łączą się w jedną i to wymaga przeróbek w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować przeróbek ani projektu statutu szkoły. Jeżeli już nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który dotyczy projektu statutu, świetnie by miał z sobą statut szkoły, w której pracuje lub projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej organizowane są poza godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami lub w weekendy.

Zobacz: doskonalenie nauczycieli.

Rekomendowane artykuły